Skip to main content

انگلیس: امکان حفاظت از شرکت های اروپایی در ایران وجود دارد
وزیر مشاور درامور خارجی انگلیس در حوزه خاورمیانه خاطرنشان کرد که امکان حفاظت از شرکت های اروپایی در برابر اقدامات تازه آمریکا علیه ایران وجود دارد.

خبرگزاری رویترز روز سه شنبه به نقل از الیستر برت وزیر مشاور در امور خارجی انگلیس افزود: قانون تازه اتحادیه اروپابرای حفاظت از شرکت های اروپایی دربرابر اقدامات آمریکا به اجرا گذاشته خواهد شد.

این عضو دولت انگلیس به رادیو بی بی سی گفت: درصورتی که شرکتی نگران اقدام قانونی و فشار بر آن توسط یک نهاد به علت تحریم های آمریکا باشد، با استفاده از قوانین اتحادیه اروپا می توان از آن شرکت محافظت کرد.

وی افزود: این تصمیم مربوط به حوزه بازرگانی برای ادامه فعالیت شرکت ها در ایران است.

به گزارش خبری دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا18 اردیبهشت ماه با اعلان تصمیم خود برای خروج واشنگتن ازتوافق بین المللی هسته ای 2005 با ایران (برجام)، تهدید کرد که تحریم ها از سرگرفته می شود.

در مقابل این اقدام رئیس جمهوری آمریکا، دیگر کشورهای امضا کننده برجام اعلام کردند که به این توافق پایبند می مانند.

اتحادیه اروپا نیز دیروز اعلام کرد که قوانین مسدودساز این اتحادیه برای مقابله با اقدامات آمریکا علیه ایران از فردا(سه شنبه) اجرایی می شود.

فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه ای مشترک با وزرای خارجه فرانسه، آلمان و انگلیس این مسئله را مطرح کرد.

در این بیانیه اعلام شده است که نسخه به روزشده قوانین مسدودساز تحریمی اتحادیه اروپا از فردا(سه شنبه)برای مقابله با آمریکا، اجرایی می شوند.

اتحادیه اروپا در بیانیه خود افزوده است:ماعمیقا در مورد اعمال تحریم های آمریکا علیه ایران به دنبال خروج واشنگتن از توافق هسته ای ابراز تاسف می کنیم.

برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) در حال عمل کردن و رسیدن به اهدافش از جمله تضمین اینکه برنامه هسته ای ایران همچنان منحصرا صلح آمیز باقی می ماند، است.

این بیانیه می افزاید:برجام عنصری کلیدی درمعماری منع اشاعه هسته ای درجهان، توافقی سرنوشت ساز برای امنیت اروپا و منطقه و کل جهان محسوب می شود. 

ما انتظار داریم که ایران همچنان به طور کامل به تمامی تعهداتش در قبال توافق هسته ای عمل کند.

Comments

Popular posts from this blog

Armenian protesters block traffic, railways & airport as protest leader loses PM bid

Anti-government protesters disrupted traffic in Armenia’s capital, blocking railways and roads leading to Yerevan International Airport, after the parliament voted against opposition leader Nikol Pashinyan’s bid for interim PM.
Protesters managed to block streets connecting downtown Yerevan to residential districts, disrupting transportation in Armenia’s capital, footage from the scene shows. 
Yerevan’s metro system has also been paralyzed as demonstrators sit on the tracks, preventing trains from passing.
Meanwhile, protesters disrupted traffic on a road leading to Yerevan’s Zvartnots International Airport, located just 12km from the center of the city. 
Consequently, some passengers had to go the rest of the way on foot in order to catch their flights, according to Sputnik news agency.
Railway services have also been disrupted all across the country amid the demonstrations, a spokesman for South Caucasus Railways confirmed to Interfax. 
Some other highways, including the one connecting th…

Strange phenomenon under Africa threatens to flip Earth’s magnetic field

Earth’s magnetic field is decaying at such a rapid rate that scientists think the poles may flip. 
New research shows the most significant weakening is happening under Africa, in an area called the ‘South Atlantic Anomaly.’
As well as giving us our north and south poles, the magnetic field blankets the Earth, protecting it from solar winds and cosmic radiation. 
Without it there would likely be no life on our planet today. 
However, the forcefield has weakened significantly in the past 160 years and scientists have suggested that it could be in the process of flipping. 
Effectively this means a switch in magnetic polarity and would see compasses point south instead of north.
Strangely, this has actually happened several times in the history of the planet, occurring roughly every 200,000 to 300,000 years. 
Approximately 40,000 years ago, it attempted to switch before snapping back into place. 
This NASA illustration captures the enormous disruption to the fields during a reversal:
The birthplac…

Professor Stephen Hawking Says Knows What Existed Before The Big Bang

According to the latest comments made by Professor Stephen Hawking, Before the Big Bang, time existed in a bent state that was distorted along another dimension.
The famous theoretical physicist Stephen Hawking has an answer to the enigma of what existed before the Big Bang, the beginning of the Universe, 13,800 million years ago.
In an interview with his colleague Neil deGrasse Tyson in the TV show ‘Star Talk‘ broadcasted on the National Geographic Channel, Hawking explained what existed before the universe.
“The boundary condition of the universe…is that it has no boundary,” Hawking said.
According to this theory, the history of the universe is not a flat line but a four-dimensional, curved object, “just as the surface of the Earth, but with two more dimensions,” Hawking said. 
As explained by Professor Hawking, the Big Bang was practically the formation as we today understand as ‘time,’ since this event, 13,800 million years ago, broke the known laws of physics. 
It also means that anyth…