Skip to main content

تعداد قربانیان توفان پورتوریکو ۲۰ برابر آمار رسمی اولیه بوده است
دولت محلی پورتوریکو پذیرفته که آمار قربانیان توفند دریایی ماریا که سال گذشته این جزیره را در هم کوبید، بسیار فراتر از ۶۴ نفری بوده که در آمارهای رسمی اعلام شده بود. 

مقام‌های این منطقه آمریکا اکنون می‌گویند رقم حدود ۱۴۲۷ نفر کشته واقعی به نظر می‌رسد. رقمی که بیش از ۲۲ برابر آمار رسمی است.

پورتو ریکو که از سپتامبر سال گذشته با مصائب بعد از توفند ماریا دست و پنجه نرم می‌کند هنوز برای تعمیر بسیاری از زیرساخت‌های اساسی خود چون برق و آب آشامیدنی با بحران روبرو است.

دولت محلی این جزیره که از اراضی ایالات متحده محسوب می‌شود برای بازسازی مناطق آسیب دیده از کنگره آمریکا ۱۳۹ میلیارد دلار کمک اضطراری درخواست کرده است.

با وجود این، هنوز آمار ۶۴ نفر در گزارش‌های رسمی دولت پورتو ریکو دست نخورده باقی مانده است چرا که مقام‌ها منتشر نتایج نهایی تحقیقی هستند که دانشگاه جرج واشنگتن برعهده گرفته است و قرار است آمار دقیق قربانیان توفند ماریا را برای دولت محلی استخراج کند.

نخستین بار رونامه نیویورک تایمز گزارش کرد که مقام‌های دولت پورتو ریکو به صورت غیر رسمی اذعان کرده‌اند که تعداد قربانیان این نوفان دریایی بسیار بیشتر از ۶۴ نفری بوده که در گزارش های رسمی به آن اشاره شده است. 

برخی از کارشناسان حتی تعداد دقیق قربانیان مرتبط با توفند ماریا را حدود ۴۶۰۰ نفر برآورد کرده‌اند.

سخنگوی دولت محلی پورتو ریکو آمار ۱۴۲۷ قربانی را "برآوردی منطقی" خوانده اما همزمان تاکید کرده آمار دقیق و رسمی تا هنگام اعلام نتایج نهایی تحقیق دانشگاه جرج واشنگتن تغییر نخواهد کرد.

پدرو کرام به نیویورک تایمز گفته: "ما بنا نداریم این آمار را تا هنگام تکمیل تحقیقات و به دست آمدن آمار دقیق علنی کنیم و آن را در اذهان عمومی به عنوان آمار رسمی جلوه دهیم."

فرماندار پورتور ریکو در یک سال گذشته به علت نحوه مدیرت این بحران طبیعی و همچنین اعلام آمار قربانیان تحت فشار منتقدان بوده است.

پورتو ریکو حدود سه و نیم میلیون نفر جمعیت دارد. این منطقه مجموعه‌ای از جزایر در شمال دریای کارائیب است که قلمرو ایالات متحده آمریکاست.

اهالی پورتوریکو، شهروند آمریکا به حساب می‌آیند اما در کنگره حق رای نداشته و رای‌هایشان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به حساب نمی‌آید.


Comments

Popular posts from this blog

Armenian protesters block traffic, railways & airport as protest leader loses PM bid

Anti-government protesters disrupted traffic in Armenia’s capital, blocking railways and roads leading to Yerevan International Airport, after the parliament voted against opposition leader Nikol Pashinyan’s bid for interim PM.
Protesters managed to block streets connecting downtown Yerevan to residential districts, disrupting transportation in Armenia’s capital, footage from the scene shows. 
Yerevan’s metro system has also been paralyzed as demonstrators sit on the tracks, preventing trains from passing.
Meanwhile, protesters disrupted traffic on a road leading to Yerevan’s Zvartnots International Airport, located just 12km from the center of the city. 
Consequently, some passengers had to go the rest of the way on foot in order to catch their flights, according to Sputnik news agency.
Railway services have also been disrupted all across the country amid the demonstrations, a spokesman for South Caucasus Railways confirmed to Interfax. 
Some other highways, including the one connecting th…

Strange phenomenon under Africa threatens to flip Earth’s magnetic field

Earth’s magnetic field is decaying at such a rapid rate that scientists think the poles may flip. 
New research shows the most significant weakening is happening under Africa, in an area called the ‘South Atlantic Anomaly.’
As well as giving us our north and south poles, the magnetic field blankets the Earth, protecting it from solar winds and cosmic radiation. 
Without it there would likely be no life on our planet today. 
However, the forcefield has weakened significantly in the past 160 years and scientists have suggested that it could be in the process of flipping. 
Effectively this means a switch in magnetic polarity and would see compasses point south instead of north.
Strangely, this has actually happened several times in the history of the planet, occurring roughly every 200,000 to 300,000 years. 
Approximately 40,000 years ago, it attempted to switch before snapping back into place. 
This NASA illustration captures the enormous disruption to the fields during a reversal:
The birthplac…

Professor Stephen Hawking Says Knows What Existed Before The Big Bang

According to the latest comments made by Professor Stephen Hawking, Before the Big Bang, time existed in a bent state that was distorted along another dimension.
The famous theoretical physicist Stephen Hawking has an answer to the enigma of what existed before the Big Bang, the beginning of the Universe, 13,800 million years ago.
In an interview with his colleague Neil deGrasse Tyson in the TV show ‘Star Talk‘ broadcasted on the National Geographic Channel, Hawking explained what existed before the universe.
“The boundary condition of the universe…is that it has no boundary,” Hawking said.
According to this theory, the history of the universe is not a flat line but a four-dimensional, curved object, “just as the surface of the Earth, but with two more dimensions,” Hawking said. 
As explained by Professor Hawking, the Big Bang was practically the formation as we today understand as ‘time,’ since this event, 13,800 million years ago, broke the known laws of physics. 
It also means that anyth…