Skip to main content

آمار کشته‌های آتش‌فشان گواتمالا به ۶۲ نفر رسید
مقام های گواتمالا می گویند آمار رسمی کشته ها در اثر فوران ویرانگر آتش‌فشان 'فوئگو ' در روز یکشنبه به ۶۲ نفر رسیده است.

زمین شناسان می گویند که فوران های این آتش‌فشان، که اکنون پایان یافته، باعث صعود خاکستر به ارتفاع ۱۰ کیلومتری شد.

در حادثه یکشنبه سنگ، خاکستر و گل و لای فوق العاده داغ تعدادی روستا را ویران کرد.

اکنون سربازان در عملیات جست و جو برای یافتن قربانیان به ماموران آتش نشانی پیوسته اند و هزاران نفر از مردم در پناهگاه های موقتی اسکان یافته اند.

فوران روز یکشنبه همچنین باعث جریان های سریع موسوم به "پیروکلاستیک" شد که مخلوطی از گاز بسیار داغ و مواد آتش‌فشانی است و دو ناحیه مسکونی ال رودیو و سن میگل لوس لوتس را پوشاند.

افرین گونزالس که با همسر و دختر یک ساله‌اش از ال رودیو گریخت گفت مجبور شده دو فرزند چهار و ده ساله اش را که در خانه به تله افتاده بودند رها کند.

رودی چاوز مامور آتش نشانی توضیح داد که چطور درحال جست و جوی یک ناحیه برای بازماندگان و کشته ها بود.

او گفت: "وقتی درحال ترک یک ناحیه بودیم اجساد کل یک خانواده را در داخل خانه شان پیدا کردیم و آن ها را خارج کردیم."

جنین کرپنر متخصص علوم آتش‌فشان به خبرنگاران گفت که مردم نباید خطر رانش جریان های "پیروکلاستیک" و گل آتش‌فشانی را دست کم بگیرند.

او گفت: "فوئگو یک آتش‌فشان خیلی فعال است و در ناحیه ای با بارندگی های سنگین قرار دارد. 

به این ترتیب وقتی باران شدیدی می بارد رسوبات ناشی از فوران آتش‌فشان را می شورد و در رودهایی از گل و سنگ روان می کند که خیلی خطرناک و مرگبار است."Comments

Popular posts from this blog

Armenian protesters block traffic, railways & airport as protest leader loses PM bid

Anti-government protesters disrupted traffic in Armenia’s capital, blocking railways and roads leading to Yerevan International Airport, after the parliament voted against opposition leader Nikol Pashinyan’s bid for interim PM.
Protesters managed to block streets connecting downtown Yerevan to residential districts, disrupting transportation in Armenia’s capital, footage from the scene shows. 
Yerevan’s metro system has also been paralyzed as demonstrators sit on the tracks, preventing trains from passing.
Meanwhile, protesters disrupted traffic on a road leading to Yerevan’s Zvartnots International Airport, located just 12km from the center of the city. 
Consequently, some passengers had to go the rest of the way on foot in order to catch their flights, according to Sputnik news agency.
Railway services have also been disrupted all across the country amid the demonstrations, a spokesman for South Caucasus Railways confirmed to Interfax. 
Some other highways, including the one connecting th…

Strange phenomenon under Africa threatens to flip Earth’s magnetic field

Earth’s magnetic field is decaying at such a rapid rate that scientists think the poles may flip. 
New research shows the most significant weakening is happening under Africa, in an area called the ‘South Atlantic Anomaly.’
As well as giving us our north and south poles, the magnetic field blankets the Earth, protecting it from solar winds and cosmic radiation. 
Without it there would likely be no life on our planet today. 
However, the forcefield has weakened significantly in the past 160 years and scientists have suggested that it could be in the process of flipping. 
Effectively this means a switch in magnetic polarity and would see compasses point south instead of north.
Strangely, this has actually happened several times in the history of the planet, occurring roughly every 200,000 to 300,000 years. 
Approximately 40,000 years ago, it attempted to switch before snapping back into place. 
This NASA illustration captures the enormous disruption to the fields during a reversal:
The birthplac…

Professor Stephen Hawking Says Knows What Existed Before The Big Bang

According to the latest comments made by Professor Stephen Hawking, Before the Big Bang, time existed in a bent state that was distorted along another dimension.
The famous theoretical physicist Stephen Hawking has an answer to the enigma of what existed before the Big Bang, the beginning of the Universe, 13,800 million years ago.
In an interview with his colleague Neil deGrasse Tyson in the TV show ‘Star Talk‘ broadcasted on the National Geographic Channel, Hawking explained what existed before the universe.
“The boundary condition of the universe…is that it has no boundary,” Hawking said.
According to this theory, the history of the universe is not a flat line but a four-dimensional, curved object, “just as the surface of the Earth, but with two more dimensions,” Hawking said. 
As explained by Professor Hawking, the Big Bang was practically the formation as we today understand as ‘time,’ since this event, 13,800 million years ago, broke the known laws of physics. 
It also means that anyth…