Skip to main content

هشدار رئیس سازمان اطلاعاتی بریتانیا در مورد حملات تروریستی داعش دراروپا
اندریو پارکر رئیس سازمان اطلاعاتی بریتانیا، ام آی فایو(MI۵) هشدارداده است که گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) بعد از آنکه پایگاه های خود در خاورمیانه را از دست داده مصمم است که در اروپا مرتکب حملات "مخرب" تروریستی شود.

رئیس ام آی فایو درنشست روسای سازمانها اطلاعاتی اروپا که در برلین برگزارشد ،سخنرانی می‌کرد.

آقای پارکر گفت که از زمان حمله به وست مینستردر سال ۲۰۱۷ ام آی فایو مانع از ۱۲ حمله تروریستی در بریتانیا شده است.

رئیس ام آی فایو از روسیه به دلیل مسموم کردن اسکریپال، جاسوس سابق روسیه، و دخترش در بریتانیا به شدت انتقاد کرد.

او روسیه را به " نقض آشکارقوانین بین‌الملل" متهم کرد.

دولت روسیه هرگونه دخالت در این ماجرا را رد کرده است اما مورد تحریم‌های دیپلماتیک غرب قرار گرفته است.

رئیس ام آی فایو گفت که "یکی از اهداف اصلی کرملین که با شدت هرچه تمام آن را دنبال می کند ایجاد عظمت روسیه در صحنه جهانی است."

رئیس ام آن فایو سپس افزود " اما گزینه‌هایی که روسیه برای رسیدن به این هدف انتخاب کرده است بارها متوسل به اقدام خشونت بارومهلک توسط نیروی نظامی و سازمان های اطلاعاتی خود شده است."

رئیس ام آی فایو ماه دسامبر گذشته ضمن سخنانی به جلوگیری از ۹ حمله تروریستی توسط ماموران امنیتی وپلیس بریتانیا در سال ۲۰۱۷ اشاره کرده بود .

با تازه ترین گزارش (دوشنبه ۱۴ ماه مه) رئیس ام آی فایو، شمار حملات تروریستی خنثی شده در بریتانیا از سال ۲۰۱۳ تاکنون به ۲۵ مورد می‌رسد.

رئیس ام آی فایو در سخنرانی خود هم چنین گفت که "ما از توانایی خود در مقابله با این خطرات اطمینان دارم زیرا نظام دمکراتیک و مقاوم جوامع ما و ارزش هایی که با شرکای اروپایی در آن سهیم هستیم به نظام ما قدرت می بخشد."

او از سازمان های اطلاعاتی اروپا خواهان همکاری‌های بیشتر شد و از این سازمان ها به دلیل کمک به تحقیقات در باره بمب‌گذاری سال گذشته در منچستر سپاس گزاری کرد.


Comments

Popular posts from this blog

Armenian protesters block traffic, railways & airport as protest leader loses PM bid

Anti-government protesters disrupted traffic in Armenia’s capital, blocking railways and roads leading to Yerevan International Airport, after the parliament voted against opposition leader Nikol Pashinyan’s bid for interim PM.
Protesters managed to block streets connecting downtown Yerevan to residential districts, disrupting transportation in Armenia’s capital, footage from the scene shows. 
Yerevan’s metro system has also been paralyzed as demonstrators sit on the tracks, preventing trains from passing.
Meanwhile, protesters disrupted traffic on a road leading to Yerevan’s Zvartnots International Airport, located just 12km from the center of the city. 
Consequently, some passengers had to go the rest of the way on foot in order to catch their flights, according to Sputnik news agency.
Railway services have also been disrupted all across the country amid the demonstrations, a spokesman for South Caucasus Railways confirmed to Interfax. 
Some other highways, including the one connecting th…

Strange phenomenon under Africa threatens to flip Earth’s magnetic field

Earth’s magnetic field is decaying at such a rapid rate that scientists think the poles may flip. 
New research shows the most significant weakening is happening under Africa, in an area called the ‘South Atlantic Anomaly.’
As well as giving us our north and south poles, the magnetic field blankets the Earth, protecting it from solar winds and cosmic radiation. 
Without it there would likely be no life on our planet today. 
However, the forcefield has weakened significantly in the past 160 years and scientists have suggested that it could be in the process of flipping. 
Effectively this means a switch in magnetic polarity and would see compasses point south instead of north.
Strangely, this has actually happened several times in the history of the planet, occurring roughly every 200,000 to 300,000 years. 
Approximately 40,000 years ago, it attempted to switch before snapping back into place. 
This NASA illustration captures the enormous disruption to the fields during a reversal:
The birthplac…

Professor Stephen Hawking Says Knows What Existed Before The Big Bang

According to the latest comments made by Professor Stephen Hawking, Before the Big Bang, time existed in a bent state that was distorted along another dimension.
The famous theoretical physicist Stephen Hawking has an answer to the enigma of what existed before the Big Bang, the beginning of the Universe, 13,800 million years ago.
In an interview with his colleague Neil deGrasse Tyson in the TV show ‘Star Talk‘ broadcasted on the National Geographic Channel, Hawking explained what existed before the universe.
“The boundary condition of the universe…is that it has no boundary,” Hawking said.
According to this theory, the history of the universe is not a flat line but a four-dimensional, curved object, “just as the surface of the Earth, but with two more dimensions,” Hawking said. 
As explained by Professor Hawking, the Big Bang was practically the formation as we today understand as ‘time,’ since this event, 13,800 million years ago, broke the known laws of physics. 
It also means that anyth…