Skip to main content

ایران فرمان قتل : دستور استفاده از سلاح گرم در برخورد با معترضانسندی که در تصویر میبینید دستور فرمانده نیروی سرکوبگر انتظامی تهران به همه یگانهای مستقر در این شهر است.

بر اساس این دستور کار ، مزدوران حکومت فاسد نظام جمهوری اسلامی اجازه یافته اند که درصورت بروز هرگونه جنبش اعتراضی از سوی مردم علیه رژیم ، از سلاح گرم استفاده کنند.

این دستور یک فرمان قتل است.

نیروی سرکوبگر انتظامی که به ظاهر و تعریف شناخته شده پلیس در سراسر جهان ، میبایست حافظ جان شهروندان باشد ، با آزاد گذاشتن دست مزدوران چکمه پوش خود انها را مجاز به قتل ایرانیان معترض به فسادهای موجود درلایه های حکومت میکنند و این پیام مهم را در خود دارد که اگر در اعتراض به  فساد و شکنجه و کشتار به خیابانها بریزید شما را خواهیم کشت.

چرا که به گفته خمینی دجال، حفظ نظام از اوجب واجبات است.

حکومت فاسدی که انقدر وقیح هست که میلیاردها دلار از خزانه ملی و سرمایه مردمی را صرف سرکوب مردم خود و کشورهای منطقه میکند باید سرنگون کرد.

اکنون چهل سال است که کشور ما به اشغال این ملایان جنایکتارخونخوار و اسلام تحمیلی در آمده است .

هنوز باورش برای برخی سخت است که درک کنند کشور ما به معنای واقعی کلمه از سوی بنیادگرایان الله پرست به اشغال در آمده است.

نظام فاسد جمهوری اسلامی ، مردم معترض ایران را اغتشاشگر و تفاله خطاب میکند و به بهانه شکستن چند شیشه و به آتش کشیدن چند سطل زباله آنها به شدت محکوم و سرکوب میکند.

بر ما چه گذشته است که در خانه خود نه تنها بیگانه شده ایم بلکه دشمن هم خوانده میشویم؟

چرا باید در برابر این تجاوز آشکار که میرود تا منجر به انقراض روح ایرانی گری ما شود سکوت کنیم و با انفعال خود به این حکومت فاسد و سرا پا دروغ اجازه ابراز وجود در برابر این مردم که به دنبال حق خود هستند دهیم؟

مردم ما باید همین امروز تا دیر تر از این نشده کار را با این رژیم فاسد یکسره و تمام کنند.

این جنایت کاران در دهشت و ترس بی سابقه ای از خروش قهر آمیز ما ایرانیان بسر میبرنند.

نگذارید که براندازی این حاکمیت ظلم و جور تبدیل به آیین سرنگونی شود و ما هر چند سال یکبار علیه این دغلکاران زهد فروش به فریاد درآییم و هر بار نیز سرکوب شویم .

این بار خیابانها را ترک نکنید و تا سرنگونی کامل این حکومت فاسد آخوندی از پای ننشینید.


پاینده باد ایران آزاد


خادم همیشگی این ملت غلامرضا قانع پور 

Comments

Popular posts from this blog

Armenian protesters block traffic, railways & airport as protest leader loses PM bid

Anti-government protesters disrupted traffic in Armenia’s capital, blocking railways and roads leading to Yerevan International Airport, after the parliament voted against opposition leader Nikol Pashinyan’s bid for interim PM.
Protesters managed to block streets connecting downtown Yerevan to residential districts, disrupting transportation in Armenia’s capital, footage from the scene shows. 
Yerevan’s metro system has also been paralyzed as demonstrators sit on the tracks, preventing trains from passing.
Meanwhile, protesters disrupted traffic on a road leading to Yerevan’s Zvartnots International Airport, located just 12km from the center of the city. 
Consequently, some passengers had to go the rest of the way on foot in order to catch their flights, according to Sputnik news agency.
Railway services have also been disrupted all across the country amid the demonstrations, a spokesman for South Caucasus Railways confirmed to Interfax. 
Some other highways, including the one connecting th…

Iran Killing Command: The use of firearms in dealing with protesters

The document you see on the image is the order of the commander of the Tehran repressive force to all the units based in the city.

Based on this agenda, the mercenaries of the corrupt government Islamic Republic of Iran have been allowed to use firearms in the event of any protest movement against people by the regime.
This is a murder command.
The repressive force of the law, known to the world's famous police and guardians, should protect the lives of its citizens, by freeing their mercenaries, they allow them to murder Iranians who are protesting the corruption in the government and you have the important message that if you come to the streets in protest of corruption and torture and massacre, we will kill you.
Because, according to criminal Khomeini, maintenance of the system is obligatory.
A corrupt government that is so hideous that spend billions of dollars from the national treasury and popular capitalto the suppression of its people and the countries of the region, must be ov…