نزدیک شدن سیارک نه چندان کوچکی به کره زمینروز 12 اکتبر سیارکی به قطر 15 تا 30 متر یعنی به اندازه یک ساختمان بزرگ از نزدیکی کره زمین عبور خواهد کرد.

به گزارش خبری به نقل از خبرگزاری فرانس پرس، آژانس فضایی اروپا خاطرنشان می سازد که عواقب ورود چنین سیارکی به جو زمین ممکن است هم تراز پیامدهای سقوط شهاب سنگ در شهر چلیابینسک روسیه در سال 2013 باشد.

طبق اطلاعات آژانس فضایی اروپا سیارک از فاصله 44 هزار کیلومتری از زمین عبور خواهد کرد که به عقیده رولف دنسینگ، مدیر مرکز اروپایی کنترل پروازهای فضایی بسیار نزدیک است.Comments

Popular posts from this blog

Iran Killing Command: The use of firearms in dealing with protesters

ایران فرمان قتل : دستور استفاده از سلاح گرم در برخورد با معترضان

مائده مختار زاده یکی از اعضاء فعال گروهک تروریستی سازمان مجاهدین خلق در ایران_قسمت 1