مدودف : تحریم ها، اعلان جنگ تجاری تمام عیار توسط آمریکاستدیمیتری مدودف، نخست وزیر روسیه بیان داشت که با تصویب قانون مربوط به تحریم ها، آمریکا به روسیه جنگ تجاری تمام عیاری را اعلام کرده است و اکنون امید برای بهبود روابط با دولت جدید به نقطه پایان رسیده است.


به گزارش خبری وی در صفحه ی فیس بوک خود نوشت: « امضای قانون مربوط به تحریم های جدید توسط رئیس جمهور آمریکا علیه روسیه، عواقبی را به دنبال دارد. 

اول اینکه ، امید برای بهبود ارتباطات ما با دولت جدید به نقطه ی پایان می رسد. 

دوم اینکه جنگ تجاری تمام عیار به روسیه اعلام شده است. 

سوم ، دولت ترامپ ناتوانی کاملش را با خوارترین ترین شیوه ممکن به نمایش گذاشت و قدرت اجرایی را به کنگره بخشید. 

این مسئله چیدمان نیروها در محافل سیاسی آمریکا را تغییر می دهد

Comments

Popular Posts