انتقاد شدید مک کین از اظهارات ترامپ ضد کرۀ شمالیسناتور جان مک کین از اظهارات دونالد ترامپ دربارۀ در پیش گرفتن سیاست آتش و خشم ضد کرۀ شمالی به شدت انتقاد کرد.

مک کین در گفت وگو با رادیو KTAR، مخالفت خود را با این سیاست ترامپ اعلام کرد و خطاب به ترامپ گفت: وقتی حرف می زنی، باید توانایی به فعلیت رساندن سخنانت را داشته باشی.


وی افزود: من دیگر پای سخنان کلاسیک و سنتی نمی نشینم، ترامپ به شیوه اغراق صحبت می کند و من نمی دانم دربارۀ چه چیزی حرف می زند.

مک کین، نمایندۀ نیروهای مسلح آمریکا در کنگره به شمار می رود و از تأثیر بسزایی بر سیاست خارجی و امور دفاعی آمریکا برخوردار است.ترامپ اخیراً گفته بود که قصد دارد سیاست آتش و خشم را در تعامل با کرۀ شمالی به کار گیرد.

Comments

Popular Posts