مرگ شاهزاده 26 ساله سعوديشاهزاده سلمان بن سعد بن عبدالله بن آل سعود از دنیا رفت.


به گزارش خبری به نقل از خبرگزاری SPA، بر اساس اطلاعیه رسمی عربستان، شاهزاده سلمان بن سعد بن عبدالله بن آل سعود (Prince Salman bin Saad bin Abdullah bin Turki Al Saud) امروز از دنیا رفت.


این خبر به طور رسمی توسط مقامات  عربستان منتشر شده است.


به نقل از نزديکان خانواده سلطنتي آل سعود، اين شاهزاده سعودي تنها 26 سال داشت و علت مرگ وي ايست قلبي بوده است.

Comments