حملات هوایی آمریکا به خانه های مسکونی سوریهائتلاف به ریاست آمریکا به خانه های مسکونی در شمالی سوریه حمله کرد.

به گزارش خبری به نقل از خبرگزاری«سنا» هواپیماهای ائتلاف بین المللی به ریاست آمریکا ضربات هوایی به «المیادین» در شهر «دیرالزور» در شمال سوریه وارد آوردند که باعث کشته شدن مردم بی دفاع شد.

مطابق با این خبر دست کم 10 نفر کشته شدند که 5 کودک در بین آنهاست.

نماینده ائتلاف این خبر را مورد تفسیر قرار نداده است.


عملیات ائتلاف بین المللی به ریاست آمریکا در سوریه تحت بهانه مبارزه با داعش بدون توافق و هماهنگی با رهبری سوریه به انجام می رسد.

Comments

Popular Posts