لاوروف : قانون اساسی جدید سوریه باید عملی شودوزیر امور خارجه روسیه تاکید کرد که باید قانون اساسی جدید سوریه عملی شود.

به گزارش خبری به نقل از روسیا الیوم سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای فرانسوی خود تاکید کرد که قانون اساسی جدید سوریه باید تحت نظارت سازمان ملل متحد اجرایی شود.

این در حالی است که پرونده نشست آستانه نیز شب گذشته پس از انتشار بیانیه مشترک ایران، ترکیه و روسیه بسته شد.

طرف ها در این بیانیه ضمن تاکید بر حفظ وحدت و حل سیاسی بحران سوریه، تشکیل کارگروهی مشترک برای تکمیل همه شروط مربوط به تعیین مناطق کاهش تنش در سوریه و تقویت سیستم آتش بس در سوریه و ایجاد اطمینان بین همه طرفها را تضمین کردند.


وزیر امور خارجه روسیه تاکید کرد که باید قانون اساسی جدید سوریه عملی شود وما با متحدان خود این کار را عملی خواهیم کرد.

Comments