هواپیماهای آمریکا عناصر داعش را از رقه به مکانی نامعلوم منتقل می کنندنماینده پارلمان سوریه با اشاره به نخ‌نما شدن سیاست های خصمانه غرب در قبال دولت سوریه، گفت: هواپیماهای آمریکایی اینک عناصر داعش را از سوریه به مکان نامعلوم منتقل می کنند.

"عمار الاسد" عضو پارلمان سوریه تصریح کرد که همه جهانیان اینک با سیاست های خصمانه غرب در قبال دولت سوریه که با هدف اثبات دست داشتن این دولت در نسل کشی در این کشور، دنبال می شود، آشنا شده اند و می دانند که حکومت های غربی و آمریکا با انتشار فیلم های ساختگی و بیان دلایل بی پایه و اساس سعی می کنند دولت سوریه را مجرم جلوه دهند.

وی در گفتگو با رادیو اسپوتنیک خاطرنشان کرد که سیطره بر فعالیت سازمان های بین المللی صادر کننده گزارش های ساختگی علیه دولت سوریه مبنی بر استفاده این دولت از سلاح شیمیایی علیه مردم سوریه و سیاسی کردن فعالیت این سازمان ها از سوی آمریکا و کشورهای غربی از جمله بریتانیا و فرانسه، باعث شده است که این سازمان ها مقبولیت خود را از دست بدهند.

الاسد تاکید کرد که این فیلم ها عموما در مکانی جز سوریه با نظارت سازمان موسوم به "کلاه سفیدها" که در تولید فیلم های عاطفی با استفاده از اجساد خیالی کودکان در چند کشور فعالیت می کند، تهیه می شود تا ادعای وحشیانه بودن رفتار نظام سوریه با کودکان سوری ثابت شود.

این نماینده پارلمان سوریه ادعای استفاده دولت سوریه از سلاح شیمیایی را بهانه دشمنان برای اقدام علیه این دولت عنوان کرد و گفت: وضعیت کنونی سوریه مانند وضعیت عراق در سال 2003 است که نیروهای آمریکایی به بهانه وجود سلاح شیمیایی در عراق به این کشور حمله کردند.


وی تاکید کرد که اینک از هواپیماهای آمریکایی در سوریه بویژه در رقه، برای انتقال عناصر تروریستی داعش از خاک سوریه به نقاط مجهول استفاده می شود.

Comments