کره شمالی: ژاپن را زودتر از امریکا خاکستر می کنیم!رئیس کمیته دفاع از صلح کره شمالی قول داد که این کشور حتی قبل از آنکه حساب آمریکا را برسد، کره شمالی را به خاکستر تبدیل کند.

به گزارش خبری به نقل از خبرگزاری دولتی کره شمالی ، این مقام گفت:" اگر ژاپن واقعا نگران امنیت خود باشد، باید از سیاست خصمانه نسبت به کره شمالی دست برداشته و پایگاه های آمریکایی را درخاک خود برچیند" و در غیر اینصورت حتی زودتر از امریکا به خاکستر تبدیل خواهد شد.

در پیونگ یانگ همچنین به توکیو یادآور شدند که ژاپن کشور جزیره ای است و "نباید در برابر قدرت هستهای شکست ناپذیر و بی رحمی همچون کره شمالی دست به ماجراجویی بزند".

بیانیه ژاپن درباره اتحاد پایدارش با آمریکا که هر بار در پاسخ به آزمایش های مکرر موشک های بالستیک و کروز کره شمالی ایراد می شود، پیونگ یانگ را به خشم آورده است.


اخرین آزمایش صبح پنج شنبه انجام شد که پیونگ یانگ چند موشک کروز ضد کشتی پرتاب کرد.

Comments