کره شمالی: آمریکا را از صحنه زمین محو می کنیمکره شمالی دوباره تهدید کرد آمریکا را بطور ناگهانی مورد حمله هسته ای پیشگیرانه قرار خواهد بدهد.

به گزارش خبری به نقل از خبرگزاری دولتی کره شمالی، در آستانه 64 ـ مین سالگرد پایان جنگ کره در پیونگ یانگ نشست رسمی برگزار شده و پارک یونگ شیک، وزیر نیروهای مسلح کره شمالی در سخنرانی خود در این نشست اخطار کرد اگر آمریکا به دنبال کردن تئوری وارد کردن ضربت پیشگیرانه ادامه داده و به قدرت پیونگ یانگ اعتنا نکند، خودش مورد حمله هسته ای پیشگیرانه ناگهانی قرار گرفته و از صحنه زمین محو خواهد شد.Comments