مظنون حمله سوپرمارکت هامبورگ 'اسلام‌گرا' و متولد امارات استمردی که دیروز با چاقو در سوپرمارکتی در آلمان یک نفر را کشت، یک "اسلامگرای شناخته‌شده" بوده است.

او در سوپرمارکتی در شهر هامبورگ بدون هدف به خریداران حمله کرد، یک نفر را کشت و شش نفر دیگر را زخمی کرد.

مظنون ۲۶ ساله، شهروند امارات متحده عربی است که درخواست پناهندگی او در آلمان رد شده است. 

پلیس می‌گوید او به تنهایی عمل می‌کرده است.


سه نفر در داخل سوپرمارکت با صندلی او را محاصره کردند تا خلع سلاح شد. 

پلیس از این سه شهروند "شجاع" قدردانی کرده است.

به گفته شاهدان در سوپرمارکت،یکی از افرادی که آن اطراف حضور داشته، به عربی به ضارب گفته "چاقو را زمین بگذار."


اندی گروت، سخنگوی پلیس آلمان گفته این شخص اسلامگرا بوده اما به عنوان یک نیروی "جهادی" شناخته نمی‌شده است.

انگیزه ضارب هنوز مشخص نیست. به گفته پلیس، مظنون از مشکلات "روانی" رنج می‌برده است.

حمله در ناحیه بارمبک در شمال هامبورگ روی داد. در زمان حمله، مشتریان مشغول خرید از فروشگاه زنجیره‌ای ادکا بوده‌اند.


پلیس می گوید سلاح سردی که این مهاجم استفاده کرده اگر چه شباهت به قمه داشته اما فعلا پلیس آن را به عنوان چاقوی بزرگ آشپزخانه ثبت کرده است.

Comments