لیست بایکوت قطر گسترش یافتکشورهای تحریم کننده قطر، لیست سیاه افراد و سازمانهای تحریم کننده قطر را افزایش دادند.

به گزارش و به نقل از آژانس خبری سعودی، در تاریخ 25 ژوئیه، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر "لیست تروریستی" افراد و سازمان های تحت تحریم در قطر را افزایش داده اند. 

به این لیست نام 9 شخص حقیقی و سازمان دیگر افزوده شده است.

 پیش از این، لیست سیاه تحریم بر علیه قاطر شامل نام 59 نفر و 12 نهاد متهم به حمایت از گروه های تروریستی بود. 

پیش از این دوحه، ما بارها اعلام کرده که این لیست بی اساس است و هیچ ارتباطی با قطر ندارد.

با توجه به اظهارات کشورهای عربی، این افراد و سازمان ه متهم به حمایت از شبکه تروریستی "القاعده" ، به ویژه "النصره" در سوریه هستند.

شایان ذکر است، در تاریخ 5 ژوئن چهار کشور عربی روابط دیپلماتیک خود با قطر را قطع نمودند. 

آنها این کشور را به حمایت از تروریسم و ​​مداخله در امور داخلی خود متهم کرد، تحریم های اقتصادی و محاصره قطر تا کنون ادامه دارد. 

اما دوحه در این خصوص ابراز تأسف کرد و تصمیم شرکای خارجی خود را ناموجه نامید.Comments