نصب میکروچیپ در داخل بدن کارمندان آمریکاییشرکت های آمریکایی در زیر پوست 50 کارمند آمریکایی، میکروچیپ نصب می کنند.

به گزارش خبری به نقل از کانال بی بی سی، شرکت Three Square Market, که در ویسکانسین واقع شده است، در زیر پوست 50 نفر از اعضای شرکت و کارکنان خود، میکروچیپ خواهد کاشت.

به نقل از این شرکت، این اقدام به منظور تسهیل دسترسی کارمندان به وسایل الکترونیکی شرکت می باشد. 

نصب این میکروچیپ برای اتصال به کامپیوتر و تجهیزات دفتری و اداری کارکنان استفاده می گردد.

قیمت این میکروچیپ ها 300 هزار دلار است، اما به صورت رایگان به بدن کارمندان پیوند زده خواهد شد.


به نقل از این کانال تلوزیونی، شرکت کنندگان به طور داوطلبانه موافقت خود را با انجام چنین عملیاتی اعلام نموده اند.

Comments

Popular Posts