پیشروی ارتش سوریه در رقه تا رود فراتبه گزارش خبری انلاین از پیشروی ارتش سوریه در جنوب شرقی رقه خبر داد و تأکید کرد که نیروهای سوری به فرات رسیدند.


به گزارش خبری ارتش سوریه پس از رسیدن به رود فرات از سمت جنوب رقه، چندین تپه و منطقه مرتفع را تحت کنترل درآورد.نیروهای سوریه همچنین روستاهای غانم علی، الجبیله، و الرابیه را تحت کنترل گرفته و شماری از تروریستهای داعش را از پا درآوردند.

Comments