اظهارات سفیر امارات، شاهزادگان سعودی را آشفته کردشماری از شاهزادگان خاندان حاکم در عربستان خشم خود را از گفته های تازه سفیر امارات در آمریکا درباره آینده عربستان ابراز داشتند.


یوسف العتیبه سفیر امارات در آمریکا روز شنبه گفته بود: امارات، عربستان، اردن، مصر و بحرین خواهان روی کار آمدن دولت های لائیک در خاورمیانه هستند.


این گفته ها باعث واکنش شماری از شاهزادگان سعودی در شبکه های اجتماعی شد.


درهمین راستا، سعودیها هشتگ (إلا_عقيدتنا _ياالعتيبة) را به راه انداختند که بیشترین کاربران را درعربستان به خود اختصاص داد.شماری از شاهزادگان سعودی نیز با انتشار مطالبی در شبکه های اجتماعی، اعتراض خود را به اظهارات سفیر امارات اعلام کردند.

Comments