بازداشت اموال دیپلماتیکی روسیه«دزدی در روز روشن» استکاری که آمریکا می کند فقط با «دزدی در روز روشن» قابل مقایسه است.

به گزارش خبری سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه بازداشت اموال غیر منقول روسیه را با «دزدی در روز روشن» قابل مقایسه دانست.

کارمند عالیرتبه کاخ سفید اعلام کرد که واشنگتن قصد ندارد اموال دیپلماتیک روسیه را بدون دریافت چیزی به روسیه  برگرداند.

سرگی لاوروف به خبرنگاران گفت:« اگر نام منبع خبر فاش نشده است پس خودشان درک می کنند که از روی وجدان عمل نمی کنند. 

کاری شبیه راهزنان سرگردنه. 

اموالی را که اسناد آن بین دول دو کشور به امضا رسیده است را بازداشت می کنند و برای برگرداندن آنها بر اساس اصل «هر چه مال من است، مال من هم باقی می ماند ولی آنچه مال توست با هم تقسیم می کنیم»عمل می کنند».

وزیر امور خارجه روسیه ابراز اطمینان کرد که در دولت دونالد ترامپ «افراد عاقل وجود دارند» که بخوبی درک می کنند تصمیم بازداشت اموال دیپلماتیک روسیه مانند اخراج 35 دیپلمات با خانواده هایشان از آمریکا از طرف دولت باراک اوباما اتخاذ شده بود.

به گفته لاوروف دفتر ریاست جمهوری آن زمان نمی دانست که به این ترتیب روابط ما با واشنگتن را خدشه دار می کند و دولت ترامپ قادر به احیای آن نخواهد بود.


متأسفانه اینگونه حوادث مانع از آغاز همکاری عادی و نرمال با آمریکا در صحنه جهانی می شود که تمام کشورها در آن ذینفع هستند».

Comments

Popular posts from this blog

Iran Killing Command: The use of firearms in dealing with protesters

ایران فرمان قتل : دستور استفاده از سلاح گرم در برخورد با معترضان

مائده مختار زاده یکی از اعضاء فعال گروهک تروریستی سازمان مجاهدین خلق در ایران_قسمت 1