ارتفاع پرواز موشک کره شمالی بیشتر از 2500 کیلومتر بودوزارت دفاع ژاپن اعلام کرد ارتفاع پرواز موشک شلیک شده توسط کره شمالی بیشتر از 2500 کیلومتر بود.

این مطلب را رویترز: به نقل از خبرگزاری ژاپنی کیودو گزارش داده است.


بامداد امروز کره شمالی یک موشک بالستیک شلیک کرد که درناحیه اقتصادی ویژه ژاپن سقوط نمود.پیشتر پیونگ یانگ اعلام کرده بود قصد دارد به پیشبرد برنامه هسته ای برای دفاع از خود ادامه دهد.

Comments