میانجی گری ماکرون برای حل مشکل قطرامانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه با امیر کویت در خصوص بحران حول قطر گفتگو کردند.

به گزارش خبری رئیس جمهور فرانسه شب گذشته با امیر کویت درباره بحران قطر تماس تلفنی داشت.

رویترز نیز گزارش داد که ماکرون در این گفتگوی تلفنی درخصوص بحران شورای همکاری خلیج فارس و تنش در روابط کشورهای عضو آن صحبت کرده است.


وزیر خارجه قطر روز دوشنبه عازم فرانسه شد و در یک نشست خبری در پاریس نقش فرانسه در همکاری با طرف های بحران برای کاهش تنش با قطر را سازنده خواند.

Comments