تظاهرات علیه تصمیم ترامپ مقابل کاخ سفیدمعترضان خروج آمریکا از توافق آب و هوایی پاریس همزمان با کنفرانس خبری ترامپ روبروی کاخ سفید تظاهرات کردند.

هنگامی که «دونالد ترامپ» در کاخ سفید در حال اعلام خروج آمریکا از توافق آب و هوایی پاریس بود شمار زیادی از معترضان به این اقدام مقابل کاخ سفید با به راه انداختن سر و صدا مخالفت خود را اعلام کردند.

ترامپ در کاخ سفید خواهان مذاکره مجدد درباره این توافق یا گفتگو با کشورهای دیگر برای رسیدن به یک توافق جدید "منصفانه" شد.


معاهده تغییرات آب‌وهوایی پاریس در سال  2015 و با حضور نمایندگان 196 کشور، درباره محدود کردن گرمایش زمین با کاهش تولید دی اکسید کربن و کاهش سوزاندن سوخت‌های فسیلی به امضاء رسید.

Comments