مسکو: تهدیدهای جدید آمریکا علیه روسیه استسخنگوی وزارت خارجۀ روسیه گفت سخنان تحریک آمیز آمریکاییان دربارۀ آمادگی دمشق برای «یک حملۀ شیمیایی جدید»، تنها علیه سوریه نیست بلکه هدف آن روسیه هم هست.


به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک روسیه، ماریا زاخارووا گفت: «متاسفانه ادعاهایی از سوی واشنگتن دربارۀ تصمیم دمشق برای حملۀ شیمیایی جدید مطرح شده است، که همه بی اساس است».او افزود: «وضعیت کنونی یک تحریک گسترده نظامی و رسانه ای است، که فقط متوجه دولت سوریه نیست، بلکه علیه روسیه هم می باشد».

Comments