هشدار روسیه به آمریکا دربارۀ سوریهمعاون وزیر امورخارجه روسیه به آمریکا درباره هرگونه اقدام یکجانبه هشدار داد.

"گنادی گاتیلوف" معاون وزیر امورخارجه روسیه روز چهارشنبه به آمریکا درخصوص هرگونه اقدام تحریک آمیز درارتباط با سلاح شیمیایی، هشدار داد.

خبرگزاری روسیه به نقل از گاتیلوف نوشت: ادعای واشنگتن درخصوص آماده شدن دمشق برای انجام حملات شیمیایی، فرایند مذاکره در آستانه و ژنو را با پیچیدگی مواجه می کند.

وی تأکید کرد: اقدامات آمریکا برای تشدید تنش درخصوص سوریه، پذیرفتنی نیست.


گاتیلوف خاطرنشان کرد: مسکو هیچگونه تهدیدی را از جانب ارتش سوریه علیه نیروهای آمریکایی نمی بیند.

Comments