«زنگ خطر» در سوریه به صدا درآمده استمعاون رئیس کمیته دفاع و امنیت شورای فدرال پارلمان روسیه اوضاع در سوریه را به خاطر سیاست های نادرست آمریکا در آستانه خطر توصیف و تاکید کرد: ارتش سوریه در اوج آمادگی قرار دارد.


یوگینی سربرینیکوف افزود: آنقدر که من می دانم ارتش سوریه در نهایت آمادگی کامل به سرمی برد. 

درخصوص سلامت نیروهای ما در طرطوس و حمیمیم، همه نیروها و توانمندیها در حالت آماده باش کامل قرار دارند. 

وضعیت به خاطر سیاست های آمریکا، بسیار نگران کننده است.

وی تاکید کرد: اتهامات آمریکا علیه دمشق مبنی بر زمینه سازی برای حمله ای شیمیایی دروغی آشکار برای توجیه تلاش های جدید واشنگتن جهت مداخله در سوریه است.


این مسئول روس ابراز امیدواری کرد که جامعه بین الملل در قبال این وضعیت سکوت نکند و افزود: وضعیت کنونی خطرناک است. 

بگذارید امیدوار باشیم که ذهنی هوشیار حاکم است؛ هرچند احتمال آن کم است.

Comments