آمریکا و سازمان ملل حمله‌های تروریستی تهران را محکوم کردندوزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای حملات تروریستی در تهران را محکوم کرد.


همچنین سازمان ملل متحد نیز در بیانیه ای حمله تروریستی  روز چهارشنبه در ایران را محکوم کرد.

Comments