جاستین ترودو و پسر سه ساله‌اش در دفتر نخست وزیری کاناداجاستین ترودو، نخست وزیر کانادا با آوردن فرزند سه ساله‌اش به دفتر کارش، به سایر رهبران جهان نشان داده که چگونه بار دیگر محبوب شود.


وظایف کاری او هرگز به پایان نمی رسد.

حتی در روزی که او باید در یک جلسه حزبی و در مجلس عوام شرکت کند و در نشستی با روسای دانشگاهها حضور داشته باشد، باز هم فرصت بازی کردن با پسرش را پیدا می کند.


البته انتشار این عکس ها اولین باری نیست که باعث می شود که توجه جهانیان به این سیاستمدار۴۵ ساله جلب شود.


سیاست هایش در پذیرش پناهجویان سوری، حضور در یکی از راهپیمایی های همجنسگرایان و آشکارا اعلام کردن که یک فمینیست است، پیش از این هم با استقبال هواداران آقای ترودوروبرو شده بود.


Comments