چهار فروند هواپیمای مسافربری «اِی تی آر » وارد تهران شدندچهار فروند هواپیمای مسافربری خریداری شده اِی تی آر ATR ، روز چهارشنبه وارد تهران شدند.

به گزارش خبرگزاری ها این هواپیماها روز سه شنبه در شهر تولوز فرانسه به ایران تحویل داده شدند.

این نخستین سری از این نوع هواپیماهای مسافربری است که پس از امضای برجام و در چهارچوب قرارداد با شرکت ایتالیایی – فرانسوی «اِی تی آر» تحویل ایران شدند.

شرکت هواپیمایی ملی ایران، ۲۰ فروند هواپیما از این شرکت خریده است و قرار است ۱۶ فروند دیگر تا دو سال آینده تحویل ایران شوند.


شرکت اِی تی آر از زیر مجموعه های شرکت هواپیما سازی ایرباس است.

Comments