کرۀ شمالی اعلام کرد به کدام پایگاه‌های آمریکا حمله می‌کندستاد مشترک ارتش کره شمالی امروز در بیانیه ای گفت در صورت حمله واشنگتن، پایگاه‌های نظامی آمریکا در کرۀ جنوبی و مقر ریاست جمهوری کره جنوبی در سئول را هدف قرار خواهد داد.

در این بیانیه که توسط خبرگزاری مرکزی کره شمالی منتشر شد آمده است: همه اقدامات تحریک آمیز و نیرنگ های سیاسی، اقتصادی و نظامی  پاسخ داده خواهد شد.

ارتش و ملت ما پاسخ کوبنده ای خواهند داد.

نماینده ارتش کره شمالی گفت: پاسخ پیونگ یانگ شامل حمله پیشگیرانه زمینی و هوایی خواهد بود.

این افسر کره شمالی گفت: علاوه بر مقر رئیس جمهوری کره جنوبی (کاخ آبی)، پایگاه های نظامی امریکا در اوسان، کونسان و پیونجگ تایک هدف قرار خواهد گرفت.

او تهدید کرد این مکان ها در عرض چند دقیقه به خاکستر تبدیل خواهد شد. 

وی هم چنین خواست تا شلیک موشک های کره شمالی به پایگاه های امریکا در ژاپن و کرۀ جنوبی فراموش نشود.


ستاد مشترک ارتش کره شمالی بر آمادگی خود جهت بمباران ناوهواپیما بر کارل وینسون تاکید کرد.

Comments