افشاگری اسنودن دربارۀ هدفی که «مادر بمب‌ها» منهدم کردکارمند سابق سازمان اطلاعات آمریکا اهداف حمله آمریکا به مواضع گروه تروریستی داعش با استفاده از مادر بمب ها را افشا کرد.

به گزارش عربی 21، ادوارد اسنودن در تویتر نوشت که این حمله ضد تونل های کوه های تورا بورا در افغانستان انجام شد که با هزینه آمریکا راه اندازی شده بود. 

وی خاطر نشان کرد که تورا بورا دارای استحکاماتی است که توسط سازمان سیا و برای حمایت از نیروهایی ساخته شده بود که در دهۀ هشتاد قرن میلادی گذشته علیه شوری در افغانستان می جنگیدند.

اسنودن پس از افشای برنامه های جاسوسی آمریکا مجبور به فرار از کشور خود شد.


وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که بزرگترین بمب غیر اتمی به نام جی پی یو 43 را برای اولین بار ضد تونل های داعش در استان ننگرهار افغانستان استفاده کرده است.

Comments