واکنش نمایندگان مصری به حملۀ آمریکا به سوریهشماری از نمایندگان پارلمان مصر، حملۀ موشکی آمریکا به سوریه را محکوم و مخالفت خود را با دخالت آمریکا در امور کشورهای عربی اعلام کردند.


به گزارش خبری از قاهره، "نشوا الدیب" نمایندۀ پارلمان مصر با انتشار بیانیه ای گفت: تجاوز نظامی ضد ارتش سوریه، به مثابۀ تجاوز نظامی ضد ارتش مصر است و امنیت ملی مصر را تهدید می کند زیرا این تجاوز، راه را برای اجرای پروژۀ اسراییلی – آمریکاییِ خاورمیانۀ جدید باز می کند.

وی افزود: تجاوز آشکار آمریکا ضد حاکمیت یک کشور عربی که عضو سازمان ملل و اتحادیۀ عرب است، آشکارا ثابت می کند که آمریکا، نظامی تروریست پرور و حامی تروریسم دارد.

الدیب تاکید کرد: تجاوز آشکار آمریکا ضد سوریه، بر قدرت این کشور خواهد افزود و پافشاری امت عربی در مقاومت و پایداری را دو چندان خواهد کرد.


"احمد الطنطاوی" دیگر نمایندۀ پارلمان مصر نیز گفت: تجاوز نظامی آمریکا به خاک سوریه، دنباله ای بر توطئه چینی های منفی این کشور ضد سوریه است و جز این هم نمی توان از آمریکا انتظار داشت.

وی افزود: آن چه اتفاق افتاد، موجب تداوم بحران در سوریه خواهد شد و تنها بازندۀ این روند، ملت سوریه خواهد بود که حتی یک دلار به کسی بدهکار نبود اما اکنون به سبب سیاست های آمریکا در حمایت از گروه های مسلح و بر هم زدن راه حل های سیاسی، میلیون ها تن از مردم این کشور آواره شدند و چشم امید به دست دیگران دارند.Comments