حمله اسیدی به باشگاه شبانه در لندنپلیس لندن از مجروح شدن ۱۲ نفر در حمله اسیدی به یک باشگاه شبانه در این شهر خبر داد.

به گزارش خبری به نقل از خبرگزاری فرانسه، حمله ماده خورنده به باشگاه شبانه در لندن ۱۲ مجروح به همراه داشت.

پلیس اعلام کرد پرتاب ماده خورنده شبیه اسید به داخل باشگاه شبانه در لندن به مجروح شدن ۱۲ نفر انجامید.


سخنگوی آتش‌نشانی از اسیدی بودن ماده پرتاب شده به داخل باشگاه شبانه خبر داد و اضافه کرد در زمان انجام حمله ۶۰۰ نفر داخل این باشگاه شبانه قرار داشتند.

پلیس لندن در حال تحقیق این حمله تروریستی میباشد.

Comments

Popular Posts