وقوع انفجار در حومه شهر پاریسدر پی یک انفجار در یک کارناوال در حومه شهر پاریس حدود 20 تن زخمی شدند. 

براساس گزارش‌های اولیه این انفجار حمله تروریستی گزارش نشده .

به گزارش خبری براساس گزارش روزنامه Parisien، حدود 30 نفر که مجروح و یا بر اثر انفجار به آنها شوک وارده شده بود به بخش اورژانس مراجعه کردند.

این انفجار در حدود ساعت 17:30 دقیقه به وقت محلی به وقوع پیوست که مردم برای آتش زدن یک عروسک ساخته شده از نی و چوب آماده می شدند.


براساس گزارشات این نشریه، علت این انفجار حمله تروریستی نبوده و بلکه بر اثر یک تصادف روی داده است. 

در محل حادثه پلیس و امدادگران در حال فعالیت و کمک رسانی می باشند.

Comments