عربستان بمب اتم می خواهدپایگاه اینترنتی اکسپرس نوشت:عربستان به دنبال دستیابی به سلاح هستهای برای مقابله با تهدید ایران است.


پایگاه اینترنتی اکسپرس گزارش کرد دولت عربستان سعودی تحقیقات خود را درباره برنامه های اتمی افزایش داده است و شروع به ایجاد تیمی از کارشناسان اتمی کرده است. 

اندیشکده دانش و امنیت بین الملل اعلام کرده است که عربستان به عنوان یک تازه وارد به دنبال این است که خود را با فن آوری های جدید مسلح کند و از زمانی که فعالیت های اتمی ایران محدود شده است ،عربستان اقدامات خود را در بخش اتمی افزایش داده است.


اندیشکده دانش و امنیت بین الملل که مسائل مربوط به اشاعه جهانی تسلیحات اتمی را بررسی می کند و زیر نظر دارد اعلام کرده است که عربستان سعودی در مراحل اولیه توسعه اتمی خود قرار دارد و همچنین به روشی فعال به دنبال توانایی های تسلیحاتی اتمی برای مقابله با ایران است.

البته عربستان هم اکنون تمرکز خود را بر روی کاربردهای اتمی غیرنظامی قرار داده است.

باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا مدعی بود که توافق اتمی می تواند تنش ها در منطقه را کاهش دهد اما به هرحال به نظر می رسد که اینگونه نشده است.

عربستان سعودی پیش از این اعلام کرده بود که هدفش ساخت حداقل شانزده راکتور اتمی در سالهای پیش رو است.

گزارش اندیشکده دانش و امنیت بین الملل همچنین اعلام می کند که توافق اتمی نتوانسته است که تمایل عربستان برای رسیدن به قابلیت های اتمی و یا حتی تسلیحات اتمی را کاهش دهد اما به هرحال در کوتاه مدت توانسته است که فشار موجود بر عربستان برای  مقابله با قابلیت های اتمی تسلیحاتی ایران را کاهش دهد.

در ادامه این گزارش آمده است:دلیل کمی وجود دارد که درباره اینکه عربستان به دنبال قابلیت های تسلیحاتی اتمی باشد،شک کنیم.

عربستان درباره پایان یافتن محدودیت ها بر برنامه اتمی ایران پس از ده سال نگران است.

اگر ایران قابلیت های غنی سازی خود را همانطور که خواهان آن است ،گسترش دهد ،این موضوع می تواند زمان گریز اتمی ایران را کاهش دهد و آنگاه این کشور می تواند اورانیوم تسلیحاتی کافی را برای یک سلاح اتمی در مدت زمان چند هفته و یا حتی چند روز در اختیار داشته باشد.

این موضوع سبب نگرانی عربستان می شود و احتمالا این کشور به دنبال قابلیت های اتمی تسلیحاتی به عنوان یک مانع در برابر ایران خواهد بود.

به هر حال این گزارش مدرکی دال بر اینکه عربستان سعودی یک برنامه اتمی تسلیحاتی مخفی را شروع کرده باشد،پیدا نکرده است اما اعلام کرده است که به هر حال این موضوع هدف آینده این کشور خواهد بود.


در ادامه این گزارش آمده است:در حال حاضر توسعه برنامه اتمی عربستان برای ایجاد زیرساخت لازم اتمی به سالها زمان نیاز دارد تا بتواند تسلیحات اتمی تولید کند. 

عربستان در حال حاضر در حال ایجاد زیرساخت اتمی غیرنظامی خود است.این مرحله شامل دستیابی به تجهیزات اتمی از طریق کشورهایی چون روسیه،کره جنوبی و جنوبی و تبادل فن آوری اتمی با آنها است.

گفته می شود که عربستان منطقه ای را به روش پنهانی ایجاد کرده است که در آنجا  دانشمندان اتمی در حال ساخت موتورهای اتمی و تحقیقات بر روی قابلیت های اتمی غیرنظامی است.

Comments

Popular Posts