بسته شدن خط ارتباطى وزارت دفاع روسيه با پنتاگون درباره سوريهايگور كوناشنكوف نماينده وزارت دفاع روسيه اعلام كرد كه از طريق كانال هاى ديپلماتى به واشنگتن از بسته شدن خط ارتباطى ميان دو كشور كه براى ارسال اخبار سوريه جهت هر نوع هماهنگی عملیاتی بكار ميرفته خبر داده است.


وی خاطر نشان کرد از تاریخ 8 آوریل سامانه پدافند اس 400 بر روی حریم هوایی سوریه برای هر نوع تجاوز نظامی  فعال میباشد.

Comments