کرملین خواستار توقف فوری اقدامات تحریک آمیز در شبه جزیره کره شددیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین اعلام کرد که روسیه خواستار توقف اقدامات تحریک آمیز در شبه جزیره کره می باشد.


وی افزود: موضع ما در این مورد واضح است،ما تمام کشورها را به اعتدال دعوت می کنیم و از آنها می خواهیم که هر گونه اقدامی تحریک آمیز که می تواند به عنوان یک عامل تحریک کننده شناخته شود را متوقف کنند، و از ادامه یک تلاش هماهنگ و همه جانبه بین المللی برای حل مشکل کره شمالی حمایت می کنیم.

Comments