«ارتش ترسناک» چین به سوی کرۀ شمالی می‌رودرسانه های چینی اعلام کردند این کشور تصمیم گرفته است به سبب تنش فزاینده در شبه جزیرۀ کره، مجموعه ای از نیروهای نظامی اش را به مرزهای این منطقه اعزام کند.

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک روسیه، این مجموعۀ نظامی چین متشکل از 100 هزار نظامی است که آمادگی دارند در هر لحظه وارد جنگ شوند. 

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که در سایۀ تنش فراینده در شبه جزیرۀ کره، ناوگان دریایی آمریکا به سواحل منطقه نزدیک شده است. 

این در حالیست که تهدیدهای پیاپی کرۀ شمالی، دو کشور ژاپن و کرۀ جنوبی را نیز در نگرانی فرو برده است.


پیش از این، آمریکا اعلام کرده بود که بخشی از ناوگان نیروی دریایی این کشور، به رهبری ناو هواپیمابر کارل وینسون، را به سوی شبه جزیرۀ کره اعزام کرده است.

Comments