آزمایش هسته ای جدید کره شمالیممکن است کره شمالی در آینده نزدیک ششمین آزمایش هسته ای خود را انجام دهد که احتمالا قوی تر از همه آزمایشات قبلی خواهد بود.

به گزارش خبری به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، عکس های ماهواره ای مطالعه شده توسط کارشناسان آمریکایی که در آنها فعالیت زیادی در اطراف کوه مانتاپسان در استان استان هامگیونگ شمالی مشاهده می شود، حاکی از این امر هستند.

به عقیده واشینگتن، پیونگ یانگ آزمایشات هسته ای زیرزمینی خود را در آنجا انجام می دهد.

نیوروک تایمز معتقد است آزمایش هسته ای آتی به مناسبت 105 ـ مین زادروز کیم ایل سونگ، بنیانگذار کره شمالی انجام خواهد شد.

پیشتر خبرنگاران خارجی در کره شمالی را به آماده بودن برای یک رویداد بزرگ فرا خواهنده بودند.

Comments

Popular Posts