نتانیاهو بازهم مورد بازجویی قرار می‌گیردنخست وزیر رژیم اسراییل برای چهارمین بار در هفته‌های اخیر از سوی پلیس مورد بازجویی قرار می‌گیرد.

به گزارش خبری رسانه‌های اسرائیلی از طرح پلیس برای بازجویی دوباره از «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم اسراییل طی روز دوشنبه (امروز) در محل اقامت او در شهر «قدس» خبر می‌دهند.

این بازجویی که چهارمین مورد در نوع خود طی هفته‌های اخیر است، حول پرونده نتانیاهو و همسرش درخصوص دریافت کمک‌های مالی غیرقانونی در قالب هدایایی (رشوه) از برخی غول‌های اقتصادی (که به پرونده 1000 معروف است) و همچنین مکالمه او با «آرنون موزس» ناشر و صاحب امتیاز نشریه «یدیعوت آحرونوت» جهت پوشش سفارشی اخبار نخست وزیری و تضعیف «اسرائیل هیوم» به عنوان نشریه رقیب، متمرکز خواهد بود.

به نوشته روزنامه «هاآرتص» یک منبع در پلیس رژیم اسراییل می‌گوید نتانیاهو در بازجویی روز دوشنبه باید به اعترافاتی که «سارا» همسر او داشته و با ادعاهای پیشین نخست وزیر تناقض دارد، پاسخ دهد.

نتانیاهو پیشتر در چند هفته اخیر، 3 بار مورد بازجویی درخصوص فساد مالی و سوء استفاده از قدرت قرار گرفته بود و این در حالی است که «ایهود اولمرت» نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی بخاطر فساد مالی اکنون در زندان به سر می‌برد.


Comments