موافقت یک سوم آمریکایی ها با استقلال ایالت کالیفرنیا از آمریکابه گزارش خبری با استناد بر نتایج همه پرسی سازمان "راسمیوزن ریپورت"، بیش از 30 درصد از آمریکایی ها با استقلال ایالت کالیفرنیا از آمریکا موافق هستند. 

این سازمان به بررسی آماری مسائل اجتماعی کشور می پردازد.

در این نظر سنجی از متقاضیان درخواست شده بود تا در خصوص حق جدایی ایالت کالیفرنیا از آمریکا و همچنین در باره تاثیر جدایی کالیفرنیا از دولت آمریکا اظهار نظر نمایند.

مطابق با این نظر سنجی بیش از 18 درصد نگاه مثبتی به جدایی این ایالت داشتند و از سوی دیگر 60 درصد نگاه منفی به استقلال این ایالت دارند. 

همچنین 13 درصد از شرکت کنندگان در نظر سنجی فوق نظر خاصی در این خصوص ندارند.

خاطر نشان می سازیم 41 درصد از طرفداران استقلال ایالت کالیفرنیا طرفدار حزب جمهوری خواه هستند.

در مجموع 31 درصد موافق استقلال این ایالت، 61 درصد مخالف و 19 درصد نظر خاصی در این خصوص ندارند.


بر اساس اطلاعات وب سایت رسمی این سازمان به عنوان مجری برگزاری نظر سنجی،  بیش از 1000 نفر آمریکایی در این همه پرسی شرکت نمودند.  

Comments