ارتش سوریه قلعه تاریخی پالمیرا را آزاد کردیک منبع میدانی سوری به خبرگزاری "خبری" گفت ارتش سوریه و نیروهای حامی آن قلعه تاریخی شهر پالمیرا را از دست داعش آزاد کرده اند.


این منبع تاکید کرد: "ارتش سوریه قلعه پالمیرا و ارتفاعات واقع در کوه های جنوب غرب این شهر را تحت کنترل خود در آورده است".وی افزود: "اکنون برای عملیات نهایی بازپس گیری این شهر آماده می شویم".

Comments

Popular Posts