مخالفت استرالیا با پذیرش 500 دانشجوی سوریمقامات استرالیا از مخالفت خود با پذیرش 500 دانشجوی پناهجوی سوری خبر دادند.


به گزارش پایگاه سومریه نیوز، مقامات استرالیا به دلائل امنیتی با پذیرش پناهندگی 500 دانشجوی سوری مخالفت کردند.

این در حالی است که بورسیه12 هزار نفر دیگر از این دانشجویان برای اسکان مجدد در اردوگاه های خاورمیانه تکمیل شده است.

"پیتر دوتون " وزیر مهاجرت و حفاظت از مرزهای استرالیا نیز گفت : استرالیا با توجه به حمله وحشیانه در نزدیکی پارلمان انگلستان که در آن از چاقو و خودرو برای کشتن 4 شخص استفاده شده بود،حق دارد از پذیرش پناهندگان خودداری کند.

گفتنی است 5 نفر از جمله عامل حمله به لندن، کشته و 40 نفر زخمی شدند، که ترزا می نخست وزیر انگلیس با تروریستی خواندن این حمله آن را محکوم کرد.

دولت استرالیا در سپتامبر 2015 ، از اسکان مجدد 12 هزار پناهنده جنگی سوری و عراقی در اولین فرصت خبر داد.


گفتنی است استرالیابرای پایان دادن به مهاجرت غیرقانونی، سیاست های شدیدی را دنبال می کند که با  جلوگیری از عبور قایق ها  و بازگرداندن قایق های قاچاق مهاجرین به مکان هایی که ازآنجا اعزام شده اند، همراه است.

Comments