Saturday, March 4, 2017

ایران: سازمان بهزیستی کشور از ثبت ۱۲ هزار مورد کودک آزاری شدید در سال خبر دادمعاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور می گوید : سالانه در کشور ۱۲ هزار مورد کودک آزاری به آن سازمان گزارش می شود .

حبیب‌اله مسعودی ، روز شنبه در این باره به خبرگزاری ایلنا گفت که نزدیک به ۶ درصد تماس های سالانه تلفنی به سامانه سازمان بهزیستی ، به کودک آزاری مربوط می شود.

آقای مسعودی افزود که این آمار تنها مربوط به کودک‌ آزاریِ جسمی از نوع شدید است و انواع دیگر آن گزارش نمی‌شود.


معاون سازمان بهزیستی همچنین از ثبت سالانه حدود ۱۱ هزار موارد همسر آزاری در ایران خبر داد.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.